Bildbeskrivning

Tjänster

 

"Drivkraft och kunskap utvecklar affärer och människor. Det handlar om att förflytta företag
och individer från A till B genom medvetenhet, mod och handling.
"


Susanne arbetar genom att utmana och inspirera företag och personer att utveckla sina verksamheter och

sig själv. Hennes metodik är att jobba mycket nära företagens verksamhet och dagliga utmaningar.

Susanne utgår dock gärna ifrån erkända teorier och metoder i utbildningssammanhang.

 

De huvudsakliga uppdragen Susanne arbetar med handlar om:

  • Att vara sparringpartner/coach med affärsutvecklande inriktning åt företagsledare/VD och 
    ledningsgrupper.
  • Att leda strategiska workshops som facilitator/moderator
  • Att leda utbildningar inom affärsutveckling och medarbetarskap
  • Att leda affärsnätverk för företagsledare
  • Att genomföra mentorprogram
  • Att hålla föredrag om företagande, förändringsarbete, motivation, medarbetarskap och ledarskap