Bildbeskrivning

Coachning

 

"Every shot not taken is a shot missed." Wayne Gretzky""


Coachning handlar om att utmana, synliggöra och strukturera mönster och tankar. Våra samtal leder dig till ökad insikt och skapar medvetenhet om det egna beteendet. Detta ger dig möjlighet att välja nya vägar som leder till förändring och utveckling. Samtalen kretsar ofta kring företagets eller personens utmaningar och hinder som under samtalet synliggörs, struktureras och bearbetas för att möjliggöra förändring, nytänkande och nya handlingar. Coachning är ett effektivt utvecklingsverktyg till:  

  • Ledare och chefer i behov av ett strategiskt bollplank 
  • Ledare och medarbetare som vill bli än tydligare i sin roll 
  • Ledare och medarbetare som tar sig an nya ansvarsområden 
  • Projektledare som vill driva sina projekt mer fokuserat 
  • Egna företagare som behöver ett strategiskt bollplank med helhetsperspektiv