Bildbeskrivning

Strategiskt bollplank

 

"Att samla ledningsgrupper, ja ibland hela företaget, och dra upp riktlinjerna för resan mot ett starkare och mer konkurrenskraftigt, innovativt företag, skapar tydliga affärer, engagemang och drivkraft. Konkreta handlingsplaner ser till att den önskade förändringen blir verklighet."


Vill ni ha strategiska planeringsmöten som ger delaktighet, kreativitet och resultat? Gör som andra företag, organisationer och ledningsgrupper och anlita oss för att leda och inspirera ett tydligt visionsarbete.


Med er vision som utgångspunkt identifierar vi:

  • Var är ni idag?
  • Var vill ni vara om 3-5 år? 
  • Hur når ni dit? Vilka hinder finns? Vilka strategiska val bör göras?

Processen drivs framåt i workshopform. Resultatet blir ett starkt engagemang i organisationens utveckling. Tillsammans skapar vi konkreta handlingsplaner för att nå era uttalade mål. Vi stöttar även enskilda företagsledare med strategisk rådgivning.