Bildbeskrivning

Workshop/utbildning

 

"När förändringens vind blåser, bygger somliga vindskydd medan andra bygger väderkvarnar." ~ Okänd


Över årens lopp har Brannebo Consulting lett specifika företagsutbildningar av olika slag för företagare, i samarbete med bl a IUC Skåne, IUC Blekinge, Skåneakademier 4-Yes, Skåneakademier Lund/mittSkåne, Skåneakademier Kristianstad och Kristianstad Skåneakademier 2.0. Den röda tråden i dessa workshops/utbildningar har varit affärsmannaskap. Utbildningarnas ambition har varit att både rusta företagarna med specifik kunskap och att öka insikten om det egna företagets möjligheter till förändring för att tydligare kunna nå sina mål. 


Susanne Brannebo är levererande konsult/utvecklingspartner inom Bärkraft som är ett utvecklingsprogram som IUC Skåne driver på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län. Bärkraft är ett projekt som vänder sig till verksamheter på Landsbygden i Skåne och erbjuder dessa en personlig utvecklingspartner för att skapa en aktiv handlingsplan och erbjuda konkret stöd och hjälp på vägen för att utveckla företaget. 


IUC Skåne och IUC Blekinge har i flera omgångar genomfört specifika affärsutvecklingsprojekt för kvinnor under namnet ”Expansiva Företag, affärsutveckling i möten med andra!” Susanne har varit levererande konsult och lett tematräffar, träffar med gruppcoachning och gett varje deltagare individuell coachning.