"Utmanar och inspirerar" 

Coachning

Utmanar, synliggör och strukturerar mönster och tankar hos ledare, chefer, projektledare och egna företagare.

Läs mer >>

Strategiskt bollplank 

Är strategiskt bollplank med affärsutvecklande inriktning åt företagsledare/VD och ledningsgrupper.

Läs mer >>

Mötesfacilitering

Leder strategiska workshops som facilitator/moderator

Läs mer >>

Workshop / utbildning

Utbildningarnas ambition är att rusta företagarna med specifik kunskap och öka insikten om det egna företagets möjligheter att nå sina mål.

Läs mer »

Föredrag och mentorskap

Håller föredrag om företagande, förändringsarbete, motivation, medarbetarskap och ledarskap. Planerar, genomför och följer upp mentorprogram.

Läs mer >>

"Susanne är en duktig affärsutvecklare och en sann inspiratör. Utifrån kundens behov guidar Susanne dem genom förändringsprocessen, synliggör dess framgångsfaktorer och coachar dem till deras uttalade mål."
Bodil Gebert, VD, Industriellt UtvecklingsCentrum i Olofström

Fler referenser >>

"Susanne är bra på att, med bibehållande av en god relation till gruppen, kritiskt pröva åsikter och tankar vilket leder till att deltagarna utvecklas."
Peter Carlsson, Projektledare Skåneakademier Kristianstad

Fler referenser >>

Brannebo Consulting AB stödjer Hungerprojektet.

Copyright © 2023 Brannebo Consulting AB