"Utmanar och inspirerar" 

Nätverket Göran

Nätverket Görans grundare
1999 startade Susanne Brannebo tillsammans med Åsa Skogström Feldt det kvinnliga nätverket Göran. Det var både ett professionellt och privat nätverk som stod för livskvalitet för hela människan. 2013 gick ”nätverket Göran” i pension efter 14 års aktivt arbete som inspirerat och skapat möjligheter och affärer i många sammanhang.

Ambition
Ambitionen var att medvetandegöra frågor som framförallt berör kvinnor. Långsiktigt ville nätverket bidra till att stärka kvinnligt ledarskap, verka för en mer jämställd arbetsmarknad och att arbeta för att kvinnors kompetens höjs, värderas och synliggörs.

Vision
Visionen för nätverket var att bidra till ett samhälle där engagerade och modiga kvinnor får möjlighet att ta plats i livet – och gör det!

Namnet Nätverket Göran
Namnet kom till 1999 efter det att en av medlemmarna i nätverket läst i Dagens Industri att det fanns fler män på VD-position i Sverige som hette Göran än det fanns kvinnliga svenska vd:ar överhuvudtaget. Därför blev Nätverket Göran ett naturligt val.

Mötesplats Göran
Varje höst hölls Mötesplats Göran, en årlig träff med många deltagare. Man erbjöd föreläsningar, middag, mingel, möten och en högtidlig utdelning av Göranpriset.

Göranpriset
Göranpriset delades årligen ut till en kvinna som nått framgång i livet utan att förlora balansen mellan livets olika delar. Man definierar inte framgång efter hur långt man nått i karriären. Det handlar lika mycket om att man fått ihop det så kallade livspusslet. Dessutom har man positivt påverkat andra att förändra sin situation till det bättre.
 
De kvinnor som fått detta pris har alltså både lyckats skapa harmoni och balans för sig själv – men även för andra. Göranpriset delades ut under 10 år.

Mentorsprogram
Nätverket Göran drev ett mentorprogram där man erbjöd sina medlemmar möjligheten att få en egen mentor under ett år. De medlemmar som ansökte ville ta nästa steg i sin personliga och yrkesmässiga utveckling. Mentorprogrammet var ett direkt resultat av medlemmarnas önskemål.
 
Programmet pågick under ett år. Samtliga adepter var kvinnor, medan mentorerna var både kvinnor och män. Samtliga mentorer arbetade ideellt. Susanne Brannebo var ansvarig för mentorprogrammet.

Copyright © 2023 Brannebo Consulting AB