"Utmanar och inspirerar" 

Coachning

"Every shot not taken is a shot missed." Wayne Gretzky""

Coachning handlar om att utmana, synliggöra och strukturera mönster och tankar. Våra samtal leder dig till ökad insikt och skapar medvetenhet om det egna beteendet. Detta ger dig möjlighet att välja nya vägar som leder till förändring och utveckling. Samtalen kretsar ofta kring företagets eller personens utmaningar och hinder som under samtalet synliggörs, struktureras och bearbetas för att möjliggöra förändring, nytänkande och nya handlingar. Coachning är ett effektivt utvecklingsverktyg till:  

  • Ledare och chefer i behov av ett strategiskt bollplank 

  • Ledare och medarbetare som vill bli än tydligare i sin roll 

  • Ledare och medarbetare som tar sig an nya ansvarsområden 

  • Projektledare som vill driva sina projekt mer fokuserat 

  • Egna företagare som behöver ett strategiskt bollplank med helhetsperspektiv

"Du har en fantastisk förmåga att på ett enkelt sätt få oss att se helheten, lyfta fram problemen och se vad vi ska fokusera på. Detta samtidigt som du får fram det positiva hos oss."
Cecilia Andler, Boutiquen En trappa ner

Fler referenser >>

”Susanne Brannebo har varit ovärderlig för mig i mitt arbete att äga min plats som chef på familjeföretaget.”
Moa Dahlman, M.Sc. CFO Energy Opticon AB, IDEON Lund

Fler referenser >>

”Med Susanne som coach har jag fått ett betydligt större självförtroende och jag har upptäckt att folk köper mina böcker och vill ha mig till att skriva reportage för att de tycker om det jag skriver, inte för att vara snälla mot mig.”
Paulina Bengtsson Författare och frilansande reporter på Atteralj

Fler referenser >>

Copyright © 2023 Brannebo Consulting AB