"Utmanar och inspirerar" 

Föredrag och mentorskap

"Allt du konfronteras med kan inte förändras, men inget kan förändras om du inte konfronterar det." ~ James Baldwin

Föredrag 

Brannebo Consulting håller föredrag om företagande, förändringsarbete, motivation, medarbetarskap och ledarskap. Ta gärna kontakt för diskussion om ert specifika behov inom detta område så får ni ett skräddarsytt föredrag. 

Mentorskap 

Många människor uppger att få en egen mentor under en tid kan vara en mycket givande utvecklingsmetod. I tidigare mentorprogram finns många positiva vittnesmål från både adepter och mentorer som menar att båda två, på olika sätt, har vuxit och utvecklats under dessa gemensamma träffar. 

Vill ni starta upp ett eget mentorprogram, så kan jag erbjuda en helhetslösning där jag driver, initierar och genomför programmet samt erbjuder individuellt stöd till mentorerna. Alternativt kan jag vara ett stöd för ert eget genomförande av ett mentorprogram.

"Susanne provides our organization with valuable insight that is difficult for us to discover on our own. Her input is utilized in our strategic planning process and directly affects our strategic and tactical plans."
Gary L Schaffer, President and CEO, Inmedius Inc.

Fler referenser >>

"Vi uppfattar Susannes insats som viktigt och stimulerande för att skapa affärsmässighet och ökad förståelse för förändringsprocessen och bidra till trygghet hos all personal."
Birgitta Seiving, områdeschef, Sjukhusapoteken i Skåne, Apoteket Farmaci AB

Fler referenser >>

"Under genomförandet är Susanne bra på att, med bibehållande av en god relation till gruppen, kritiskt pröva åsikter och tankar vilket leder till att deltagarna utvecklas."
Peter Carlsson, Projektledare  Skåneakademier Kristianstad 

Fler referenser >>

Copyright © 2023 Brannebo Consulting AB