"Utmanar och inspirerar" 

Strategiskt bollplank

"Att samla ledningsgrupper, ja ibland hela företaget, och dra upp riktlinjerna för resan mot ett starkare och mer konkurrenskraftigt, innovativt företag, skapar tydliga affärer, engagemang och drivkraft. Konkreta handlingsplaner ser till att den önskade förändringen blir verklighet."

Vill ni ha strategiska planeringsmöten som ger delaktighet, kreativitet och resultat? Gör som andra företag, organisationer och ledningsgrupper och anlita oss för att leda och inspirera ett tydligt visionsarbete.

Med er vision som utgångspunkt identifierar vi:

  • Var är ni idag?

  • Var vill ni vara om 3-5 år? 

  • Hur når ni dit? Vilka hinder finns? Vilka strategiska val bör göras?

Processen drivs framåt i workshopform. Resultatet blir ett starkt engagemang i organisationens utveckling. Tillsammans skapar vi konkreta handlingsplaner för att nå era uttalade mål. Vi stöttar även enskilda företagsledare med strategisk rådgivning.

”Susanne Brannebo har haft en viktig roll när jag startat och utvecklat mitt företag Mediemakarna.Den första tiden är det av extra stor betydelse att temperera entusiasm och driv med eftertanke och klarsyn. Susanne är med sin erfarenhet en utmärkt lots och mentor, som kombinerar skarp analys med varmt engagemang. ”
Anders Ahlberg Mediemakarna  

Fler referenser >>

”Med sin enorma erfarenhet från eget företagande så har Susanne lätt att sätta sig in i en företagares situation. Hon gör problemställningar och utmaningar väldigt konkreta och vågar ställa raka frågor och utmana, men aldrig på ett negativt sätt.”
Helene Nordic Biocube 

Fler referenser >>

”Susanne från Brannebo Consulting AB har varit till stor hjälp vid vårt företags arbete med att samla medarbetarna kring gemensamma mål för hur företaget ska utvecklas framöver. Tillsammans med särskilt stöd för ledningen gör det att vi idag känner större trygghet och ser framtiden an med nyfikenhet och utvecklingslust!"  "
Maria Brovall, VD och ägare  Atelje Tobi AB 

Fler referenser >>

Copyright © 2023 Brannebo Consulting AB